Here you will find our Global Distributors:

Japan / South Korea


Rhinos Co Ltd.

1-8 Karakiyo-cho Tennoji-ku

Osaka 543-0018

 

Mr. Mitsuru Suetsugu

phone: 0081 (6) 6766 7770

FAX:     0081 (6) 6766 7778

 

mitsuru_suetsugu (@) rhinos.co.jp

www.rhinos.co.jp